About Us


गन्तब्य दोलखा दोलखा जिल्लाको पर्यटन बिकासमा सघाउ पुर्याउने उदेस्यले खोलिएको हो  । विभिन्न भाषाभाषी, जातजातिहरुको बासस्थान हो दोलखा । यहाँ धेरै भन्दा धेरै पर्यटकीय स्थलहरु रहेका छन् । 

Computer Support House